Programma

Het thema van de RICM-conferentie 2020 is “Come alive! Living life in all its fullness”. Jezus zegt dat Hij is gekomen om ons het leven te geven in al zijn volheid. Wat bedoelde Hij hiermee? Wat houdt dit concreet in voor ons leven? Hoe komt dit “leven in volheid” tot uiting in onze relatie met de ander? Hoe verhouden Jezus woorden zich tot de gebrokenheid waarmee we geconfronteerd worden in onze levens? Hoe helpt de Heilige Geest ons dit leven in volheid te leven?

Het programma tijdens de conferentie ligt geheel in handen van het Nederlands-Amerikaanse team van RICM. Tijdens de conferentie zal er elke dag ruimte zijn voor onderwijs, ontmoeting en bovenal aanbidding en gebed. Het programma vindt zowel plenair als in kleine groepen plaats. Ook is er voldoende tijd ingebouwd voor ontspanning.

Een schets van het dagprogramma:*
8.30 ontbijt
9.30 worship - inleiding - kleine groepen
12.30 warme lunch
13.30 vrije tijd
15.30 worship - inleiding - kleine groepen
18.00 broodmaaltijd
19.30 worship - inleiding - ministry

Tijdens het plenaire programma zal er vertaling zijn en voor wie geen Engels spreekt zal er een Nederlandstalige kleine groep worden gevormd.

*wijzigingen voorbehouden