Programma

Het thema van de conferentie is Choose life!
De keuzemogelijkheden in onze maatschappij zijn legio. De wereld ligt aan onze voeten; alles is mogelijk, zo wordt ons voorgespiegeld. Tegelijkertijd kan je het gevoel bekruipen dat je leven grotendeels al vastligt, bepaald door het verleden, de omstandigheden, de keuzes van anderen. Jezus zegt dat hij gekomen is om ons het leven te geven in al zijn volheid. Tijdens deze conferentie willen we onderzoeken wat dat leven in al zijn volheid betekent en hoe onze dagelijkse keuzes daaraan bij kunnen dragen, daarbij geholpen door de wijsheid van de geestelijke wapenrusting. We willen leren van de Heer en van elkaar door middel van gebed en aanbidding, onderwijs, gesprekken en stilte. In het geloof en de verwachting dat Jezus door zijn Heilige Geest in ons midden aanwezig zal zijn en dat Hij ons zal leren hoe we van dag tot dag kunnen kiezen voor het leven dat Hij wil geven.

Programma

Het programma tijdens de conferentie ligt in handen van het Nederlandse team van RICM. Tijdens de conferentie zal er elke dag ruimte zijn voor onderwijs, ontmoeting en bovenal aanbidding en gebed. Het programma vindt zowel plenair als in kleine groepen plaats. Ook is er voldoende tijd ingebouwd voor ontspanning.

Een schets van het dagprogramma*: 

8.30 ontbijt 

9.30 worship – inleiding m.b.t. thema – kleine groepen 

12.30 warme lunch 

13.30 vrije tijd 

15.30 worship – inleiding m.b.t. thema – kleine groepen 

18.00 broodmaaltijd 

19.30 worship – inleiding m.b.t. thema – ministry 

Tijdens het plenaire programma zal er vertaling zijn. Er zullen zowel Engels- als Nederlandstalige kleine groepen zijn.

*wijzigingen voorbehouden

Anderen uitnodigen 

Het is ons verlangen dat de conferentie laagdrempelig is, zodat ook mensen die nog niet eerder een RICM-conferentie hebben meegemaakt volop mee kunnen doen. Misschien zijn er wel mensen in je omgeving die je voor de conferentie kunt uitnodigen? Attendeer hen dan vooral op onze website.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Vul dan hieronder je mailadres in. We sturen je maximaal 4x per jaar een mail.

Je kunt je afmelden wanneer je wilt.

We gaan zorgvuldig om met je gegevens.