Programma

Het thema van de conferentie is ONE IN CHRIST.

Voordat Jezus werd verraden en gevangengenomen sprak Hij tot God De Vader een gebed uit, “het Hogepriesterlijk gebed”. Hij bad voor zichzelf, Zijn discipelen en iedereen die in Hem gelooft. Naast dat Hij De Vader bad om bewaring van zijn volgelingen in Gods Naam, bad Jezus dat Zijn volgelingen één zouden zijn. Eén, zoals de Vader en Zoon Eén zijn.

Wat betekent Jezus’ gebed voor ons in deze tijd? Waarom bad Jezus om deze eenheid? Wat is eenheid met en in Christus? Hoe krijgt het vorm in ons dagelijks leven? Hoe kan de eenheid van de gelovigen tot uiting komen in deze tijd waarin we zo geconfronteerd worden met isolatie?

Hierop zal in verschillende praatjes worden ingegaan. Bovenal willen we de tijd nemen om met elkaar God te aanbidden en voor elkaar te bidden in kleine groepen.

Programma

Het programma van deze online conferentie ziet er als volgt uit:

Datum Tijd Activiteit 
Vrijdag
26 feb
19.45—22uOnline Zoom meeting
met worship, praatjes en gebed in kleine groepen.
Zaterdag
27 feb
OverdagPersoonlijke tijd met God. Je krijgt hiervoor input.
Zaterdag
27 feb
10—16uKinderprogramma in Zeist (ovb)
Zaterdag
27 feb
19.45—22uOnline Zoom meeting
met worship, praatjes en gebed in kleine groepen.

De online meetings zijn in de avond, zodat ook de Amerikanen mee kunnen doen (het is voor hen dan begin van de middag). We raden je aan om de zaterdag overdag geen andere activiteiten te plannen, zodat je dag echt leeg is voor contemplatie en persoonlijke tijd met God. Dus zorg dat je je boodschappen in huis hebt, geef je gereedschapskist een dagje rust en spreek een andere keer af met die gezellige vrienden 😉

Kinderprogramma 

Van 10.00u tot 16.00u organiseren Elianne Schultz en Michiel Zijp een kinderprogramma voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen kunnen elkaar daar ontmoeten en het programma is geschikt voor iedereen die van zingen, mooie verhalen, crea en/of toffe spellen houdt. Het programma zal gehouden worden in Abcoude. Voor ouders die hun kinderen wegbrengen en ophalen is er daar de mogelijkheid om gebruik te maken van een stilteplek voor je persoonlijke tijd met God. Ook is er volop gelegenheid om te wandelen in de mooie omgeving. Je hoeft dan dus niet op en neer te rijden. 

Het kinderprogramma zal plaatsvinden onder het voorbehoud dat de corona-maatregelen het organiseren van zo’n activiteit toestaan.