Wat is RICM?

Judit Gary

Renewal In Christ Ministries (RICM) is een bediening die wortelt in de Anglicaanse Charismatische Vernieuwing en die is opgericht door Gary & Judith Dalmasso, beiden priester in de Episcopaalse Kerk (de Anglicaanse Kerk in de Verenigde Staten). RICM verlangt ernaar geestelijke vernieuwing te brengen in persoonlijke levens van mensen en in de kerken waarmee zij verbonden zijn. De nadruk binnen RICM ligt op de persoon en het werk van de Heilige Geest, het ontvangen en inzetten van zijn gaven, het ontvangen van (lichamelijke en innerlijke) genezing en bevrijding en het leren wandelen in de kracht van Gods Geest. Tijdens de conferenties is er veel aandacht voor aanbidding en gebed (door Nederlandse en Amerikaanse teams van RICM, en ook onderling in kleine groepen). Daarnaast is er onderwijs en tijd om elkaar te ontmoeten.

RICM in Nederland

Komend jaar wordt voor het twaalfde achtereenvolgende jaar een RICM-conferentie georganiseerd in Nederland. De voorgaande conferenties werden gekenmerkt door volop lofprijzing, intensief gebed, indrukwekkende ontmoetingen met God en mooie contacten tussen twee nationaliteiten. Wat door veel deelnemers gewaardeerd wordt, is een grote verwachting dat Jezus Christus door zijn Geest ook nu nog mensen diep aanraakt in combinatie met een evenwichtige benadering, waarbij het persoonlijk verhaal van mensen niet uit het oog verloren wordt.

Deelnemers ervaren:

“Eenheid in een groep totaal verschillende mensen.”
“De vrijheid om te doen en te vragen wat je wilt; geen druk.”
“Veel tijd voor aanbidding en gebed.”
“Nuchtere benadering van spirituele zaken. Groot vertrouwen in Gods genade.”
“Op een ontspannen manier veel ruimte voor de gaven van de Geest.”