Praktische informatie

De RICM-conferentie 2021 zal gehouden worden van vrijdagavond 26 februari tot zaterdagavond 27 februari. De conferentie zal i.v.m. de corona-beperkingen dit jaar online plaatsvinden.

Aanmelden 

Aanmelden kan via deze link. Je krijgt dan enkele dagen voor de conferentie een mail met daarin de Zoom-link voor de online programmadelen. Ook krijg je een document met input voor je persoonlijke tijd met God. Kinderen kunnen ook aangemeld worden via bovenstaande link. Voor het kinderprogramma is het belangrijk dat de aanmelding uiterlijk 20 februari binnen is. 

Kosten 

Aan deze online conferentie zijn geen kosten verbonden. Wel zal er een collecte gehouden worden waarvan de opbrengsten verdeeld zullen worden tussen RICM-USA en Bezinningscentrum Emmaus.

Anderen uitnodigen 

Het is ons verlangen dat de conferentie laagdrempelig is, zodat ook mensen die nog niet eerder een RICM-conferentie hebben meegemaakt volop mee kunnen doen. Misschien zijn er wel mensen in je omgeving die je voor de online conferentie kunt uitnodigen? Stuur deze mail dan vooral door. Het is wel belangrijk dat zij zich ook aanmelden via bovenstaande link, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.