Aanmelden voor de eerstvolgende RICM Conferentie is mogelijk vanaf oktober 2022.